3 Milyon Suriyeliyi Besleriz, Yörüklerden Oturma İzni İsteriz

Bu yıl bu dağların karı erimez Eser bâd-ı sabâ yel bozuk bozuk Türkmen kalkıp yaylasına yürümez Yıkılmış aşiret il bozuk bozuk Pir Sultan Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesindeki Hacıbaba Dağı eteğindeki Çoka mevkiinde yazı geçiren Sarıkeçili Yörükleri’ne Orman İşletme Şefliği’nden ‘Çadırlarınızı toplayıp burayı terk edin’ baskısı. Geçtiğimiz haftasonu yaylada yapılan göç etkinliği sırasında su sorunlarını dile getiren Sarıkeçili…

Laiklik, Alevilerin Vazgeçilmez İlkesidir

Diyanet’in cemevleri ile ilgili “kırmızı çizgi” açıklamasına, Alevi önderleri deklarasyonla cevap verdi: Alevilerin toplu ibadet yeri cemevleridir. Laiklik Alevilerin vazgeçilmez ilkesidir Laiklik, Alevilerin vazgeçilmez ilkesi Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in cemevleri ile ilgili “kırmızı çizgi” açıklamasına, Alevi önderleri deklarasyonla cevap verdi. Alevi Toplum Kuruluşları Yüksek Danışma Toplantısı sonrasında açıklanan ve “Alevilerin toplu ibadet yeri cemevidir”…

görserl tamamen temsilidir.

Kürtlerin Alevilere Karşı Kullanılması Ve Kürtleşen Türkler

Osmanlı İmparatorluğunun en güçlü padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman; babası olan Yavuz Sultan Selim zamanında Kürt beylerine tanınan özel imkanları; olduğu gibi sürdürmüş ve kuvvetlendirmiştir. Aşağıda Sultan Kanuni Süleyman’ın bu ayrıcalığı resmi hale getiren fermanı yer alıyor: “Kamım Sultan Süleyman, babası Yavuz Sultan Selim zamanında Kızılbaşlara karşı cephe alarak müspet ve hayırlı hizmetlerde bulunan ve…

Batı’nın Türkiye üzerinde “Alevi” oyunu

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, Avrupa ülkelerinin Türkiye’deki Aleviler üzerinden gerçekleştirmek istedikleri gizli planlarını açıkladı. Özdemir, Avrupa’nın “Alisiz Alevilik” teorisiyle Aleviliği İslamiyet’in dışında bir azınlık dini olarak gösterip Türkiye’yi kaosa sürüklemeye çalıştığını söyledi. PARA AKTARILIYOR Özdemir, Alevililiğin İslamiyet’in özü olduğuna vurgu yaptı. Özdemir, bu durumu hazmedemeyenlerin ve bin yıllık perçinleşmiş kardeşliği bölmek…

2 Temmuz’da Ne Oldu?

Sivas katliamı. 1993 yılı. 35 kişi öldü. Yanarak ve boğularak öldüler. Unutma. Pir Sultan Abdal Şenlikleri kapsamında aralarında Aziz Nesin’in de olduğu pek çok sanatçı ve fikir insanı Sivas’a geldi. 1 Temmuz 1993’de Sivas’a gelen aydınlar Vali Ahmet Karabilgin’in davetlisiydi Bu arada Aziz Nesin’in Salman Rüşdi’nin Şeytan Ayetleri kitabını Türkiye’de yayımlaması İslam dünyasının tepkisini çekmiştiAli…

Selefilerin İşgalindeki Harabati Baba Dergahımıza Gidiyoruz

Makedonya’da bulunan ve uzun zamandır Selefi grupların işgali ve baskısı altında tutulan Harabati Baba Tekkesinde Cem yapacağız. Kalkandelen’deki (Tetova) 500 yıllık Alevi – Bektaşi tekkesini işgal eden Selefi gruplar Tekkedeki Bektaşi Babalarını kaçırmaya çalışıyorlar. 2004 yılında NATO Helsinki Komitesi’nin, işgalci grubun dergahtan çıkartılması yönünde kararı bulunmasına ragmen Makedonya hükümetinin bu kararı yerine getirmiyor. AKP Hükumeti…

Din Dersi Sorunu

Birkaç yıl evvel Cem Vakfı tarafından 1919 kişinin imzasıyla açılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisine ilişkin dava AİHM aşamasına ulaştı. Söz konusu davanın Aleviler ve Alevilik lehine sonuçlanması amacına katkı sunmak için aşağıdaki çalışmayı yapmış bulunmaktayım. Bilindiği üzere Türkiye’de 1982 Anayasası ile birlikte ilk ve orta dereceli okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi adıyla zorunlu…

Cumhuriyet Dönemi ve Alevilik

ATATÜRK VE ALEVİLİK Mustafa Kemal, Anadolu’da Kurtuluş Savaşı’nı örgütlerken Alevilerin desteğini almadan edemeyeceğini biliyordu. Çünkü Anadolu Alevileri, Sünni bir İmparatorluk olan Osmanlı yönetimine karşı 700 yıldan beri muhalif idiler. Osmanlı yönetimi, Anadolu Alevilerinin gözünde hem Emevi-İslam geleneğini sürdüren bir yönetim, hem de kendilerine karşı yapılan toplumsal haksızlıkların kaynağı idi. Son Osmanlı padişahı İngiliz Emperyalizmi ile…

Aleviler “Türk’üz” Dedikçe Rahatsız Oluyorlar

Dersim üzerinden ortaya konan “Alevilere Atatürk’ü tartıştırma” stratejisini izlerken sık sık andığım bir isim; Cemal Şener. Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz ve Alevilerin medyada, bilim dünyasında bir ses, bir tavır olarak ortaya çıkmasında büyük pay sahibi olan Şener, “Bir aile içinde bile anne, baba, çocuklar arasında siyasi-felsefi farklılıklar olması doğal. Bin çeşit dernekler, vakıflar kurulmuş oralarda siyasallaşmış…

Atatürk Ve Aleviler – 7

Alevilik Anadolu’dur Şahkulu Vakfı Başkanı Mehmet Çamur’a göre, Anadolu Türkmenleri’nin, “son Celali” kabul ettikleri Atatürk’e duydukları aşk “platonik” değil; çünkü Cumhuriyet gibi bir karşılığı bulunuyor Zeytinburnu’ndaki Erikli Baba dergahından sonra, Kurtuluş Savaşı’nda önemli yararlılıklar göstermiş bir başka cemevinde; Göztepe’deki Şahkulu dergahındayız.

Atatürk Ve Aleviler – 6

Koçgiri, Alevi tepkisi değil Anadolu Türkmenlerinin Mustafa Kemal yahut Cumhuriyet rejimine isyan ettikleri iddialarına karşı çıkan araştırmacı-yazar Çetinkaya, Anadolu’daki ayaklanmaların arkasında, İstanbul’daki Kürt Teali Cemiyeti, Osmanlı hükümeti ve İngilizlerin başını çektiği batılı emperyalist ittifakın bulunduğunu hatırlatıyor Hani sürekli “tabu”ları yıkmak gerektiğinden bahsediyorlar ya, Nihat Çetinkaya bu alanın “cesur” kalemlerinden bir tanesi.

Atatürk Ve Aleviler – 5

PKK Sünni bir örgüt müdür! İlahiyatçı Sosyolog Mustafa Cemil Kılıç’a göre, etnik bölücülüğe mezhepçi ayrışmayı eklemek emperyalist güçler ve yerli taşeronlarının Türkiye’yi bölme projesinin en önemli maddelerinden biri Mustafa Cemil Kılıç’la, son dönemde bir yayın organında art arda PKK’nın Alevilerin eline geçtiği yolunda yapılan haberleri konuşuyoruz. Tereddüt etmeden, “kesinlikle gerçek dışıdır” diyor Kılıç. Alevileri PKK…

Atatürk Ve Aleviler – 4

700 yıldır yasadışı yaşıyoruz Hacıbektaş’tan yükselen AKP protestosu üzerine harekete geçen bazı medya organları yeni bir kara propagandaya girişirken, Alevi yazar Cemal Şener “korku cumhuriyeti”nde yaşamaya bağışıklı olduklarını söylüyor Atatürk ve Aleviler’i anlatırken, konunun kitabını yazan Cemal Şener’le konuşmamak olmazdı. Sosyal Antropolog da olan araştırmacı-yazar Şener’in çalışmalarından birine verdiği isim  de bu: “Atatürk ve Aleviler.”…

Atatürk Ve Aleviler – 3

Cumhuriyetin omurgası Türkmenlerin, Milli Mücadele örgütlenmesine en büyük katkısı, Türk olmanın küçümsendiği imparatorluk günlerinde, ulus-devleti işaret eden bir muhalefet hareketi oluşturmalarıydı Bugün durağımız İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan Erikli Baba Dergahı. Osmanlı’nın kuruluşunda Anadolu’ya gelen Horasan Erenlerinden olan Erikli Baba’nın açtığı dergah, hem İstanbul’un Fethi hem de Kurtuluş Savaşı sırasında stratejik görevler üstlenmiş.

Atatürk Ve Aleviler – 2

Alevi sanılarak işten atıldım Anadolu Türkmenleriyle ilgili provokatif yakıştırmalara karşı TDK’dan TRT’ye ve TBMM’ye kadar bir çok resmi makamda mücadele veren DSP’li Yağız “Alevilerle Cumhuriyetin bağını koparmaya kimsenin gücü yetmez” diyor Horasan’dan Anadolu’ya Yol Hikayesi’nin devamını getirmeye ve zaman içinde bu kez, Aleviler’in Milli Mücadele’de “kurtuluş” nöbeti tuttukları duraklara uğramaya karar verdiğimiz günlerde, DSP İstanbul…

Atatürk Ve Aleviler – 1

BAŞLARKEN… Tam da Ramazan ayını idrak ederken, sadece Alevileri değil, hemen bütün “milliyetçi”, “ulusalcı”, “Türkçü” kesimleri hele hele de “Hayırcı”ları, “dinsiz/imansız” ilan etmeye hazır kıta bekleyenler olduğunu bile bile, adeta gözlerine sokar gibi, “nereden çıktı şimdi bu dizi” diyenler için “gerekçeli -diziye başlama- kararı”dır: BAŞLARKEN…

Atatürk, Aleviler Ve Cumhuriyet

Aleviler’in Atatürk’e karşı duydukları sevgi ve saygıyı hepimiz bilmekteyiz. Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele esnasında Alevilerden her zaman yakınlık görmüş ve bu yakınlığı çeşitli de falar kendisi de dile getirmiştir.(1) Atatürk, gerçekleştirdiği devrimler vasıtasıyla toplumun tüm kesimlerine büyük katkılar getirmiş, çağdaş bir toplum yaratmak için ne gerekiyorsa yapmış ve en büyük eseri olan Cumhuriyeti bizlere…

Alevilik Ve Eski Türk İnançları

Aleviliğin Eski Türk İnançlarıyla İlişkisi Türkler dünya tarihinin en eski halklarından biridir. Türk adının bu halka ad olması daha yakın dönemlere ait bir tarihsel olgu ise de Türk dili konuşan toplulukların geçmişi yaklaşık beş bin yıl geriye kadar götürülmektedir. Türklerin sahip olduğu inançsal özellikler onların yaşayış biçimlerinin sonucu olarak doğa temellidir. Doğadaki varlıklarda ruh olduğuna…

Kürt Alevi Yoktur

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Yusuf Halaçoğlu, bir hafta önce Kayseri’de bir konuştu pir konuştu. Prof. Halaçoğlu “bugün Kürt olarak bilinen hâttâ hâttâ söyleyeyim, Alevî Kürt olarak bilinen insanlar maâlesef Ermeni’den dönmedir” demişti. Onun sözleri günümüzün önemli bir sorununun tartışılmasının da önünü açtı.

Sosyolojik Olarak Türkler’in Kürtleşmesi Olanaklı Mıdır?

Sosyolojik bir kural vardır; “Her milliyet farkı dil farkını gerektirse de, her dil farkı milliyet farkını gerektirmez.” Bu kuraldan yapılacak çıkarsama her dil farkının milliyet farkı olmadığıdır. Bir milliyet tarihsel gel-gitlerde farklı dilleri kullanabilir. Çoğu kez aynı dine mensup iki millet yanyana yaşadığı zaman bunlardan biri diğerini etkiler asimile edebilir ve onu temsil eder. Bunun…

Gökalp’ten Öcalan’a, (Türkmenlerin Kürtleşmesi)

Kürtçe ya da Zazaca konuşan Türkmenler’in varlığını yadsıyanlar arasında Türkmen aşiretlerinin Kürtleşmesi gerçeğini kabul etmeyen bir anlayışa sahipler. Bu düşünce sahipleri Kürt aşiretlerinin Türkleşmesini kabul ederler. Ama tersini Türk aşiretlerinin Kürtleşmesini kabul etmezler. Türkmen aşiretlerinin Kürtleşerek Zazaca ya da Kurmanci öğrenerek varlıklarını sürdürdüklerini kabul etmezler. Onların aslında Kürt ya da Zaza olduklarını varsayarlar.

Koçgiri Aşireti Kürt mü, Türk mü?

KOÇGİRİ AŞİRETİ,KÜRT MÜ? TÜRK MÜ? Alevilik araştırmaları denilince İréne Mélikoff adından söz etmemek olur mu?Peki bu konuda Prof. Mélikoff ne düşünüyor? Melikoff’a göre; Kürtçe ya da Zazaca konuşan Aleviler Kürt ya da Zaza mı?Yoksa Türk mü? Bakalım bu konuda Mélikoff ne yazmış. “İlk Safeviler’in taraftarlarının adı olan, fakat giderek horlayıcı ‘asi zındık’, hatta ‘Kürt’ anlamlarına…

Şeyhülislam Ebu Suud Efendi’nin Kızılbaşlarla İlgili Fetvaları

Soru: Kızılbaş topluluğunun, dine göre topluca öldürülmesi helal midir? Bunları öldürenler gazi, bu öldürme sırasında ölenler de şehit olur mu? Yanıt: Kızılbaşların topluca öldürülmeleri elbette dinimize göre helaldir. Bu, en büyük, en kutsal savaştır… Bu yolda ölmek de şehitliğin en ulusudur. Kızılbaşların topluca öldürülmeleri elbette dinimize göre helaldir. Bu yolda ölmek de şehitliğin en ulusudur.

Biz Kızılbaş’la Aynı Cami Namaz Kılmayız

Yazı başlığını görünce okuyucunun aklına doğal olarak gelmiştir, Alevinin camide ne işi var diye. İstanbul Sultanbeyli ilçesinde oturan Sivas Mermer Köyü’nden bir vatandaş Aleviliği bırakıp hak yol diye özendiği Sünniliğe geçmeye karar vermiş. Önce bununla ilgili bilgiler derlemiş, ehl-i sünnetin kaidelerini öğrenmiş kendi çapında.